Over het boek
Flaptekst
Voorwoord
prins Willem Alexander
Fragmenten
Over de auteurs
Bestellen
Contact en lezingen
 
Home
 
 
ontwerp website: Groenschrift, Wageningen
 

Over het boek

Kroondomein Het Loo is een biografie van een koninklijk landgoed. Het biedt verrassende nieuwe inzichten in de vaak toonaangevende rol die de Oranjes op de Veluwe hebben gespeeld. Over de eigenzinnigheid en onverzettelijkheid waarmee de Oranjes stap voor stap hun bezittingen wisten uit te breiden door de aankoop van de oude gemeenschappelijke gronden; over koningin Wilhelmina's warme relatie met boerenbevolking in de opgekochte dorpen; over de herkomst van het Veluwse wild en over de soms bejubelde, soms omstreden voorbeeldrol van de Oranjes bij de inrichting van de Veluwe.

Kroondomein Het Loo bestaat uit twee delen. Het eerste deel, De geschiedenis van Het Loo, schetst in vogelvlucht het ontstaan van het Veluwse heuvelland, met zijn bossen en uitgestrekte heidevelden, waarvoor stadhouder Willem III zijn liefde opvatte - een liefde die van generatie op generatie zou worden doorgegeven. Met de aankoop van Het Oude Loo in 1684 begint vervolgens het verhaal van de nauwe band tussen de Oranjes en Het Loo, dat het boek tien generaties lang volgt - langs ondermeer de Koningswegen en jachthuizen van koning-stadhouder Willem III, het verval tijdens de Bataafse Republiek, de wederopbouw onder koning Willem I en de ambitieuze heideontginningen van prins Hendrik.

Het tweede deel, De schatten van Het Loo - Landschap als geheugen, legt de rijke erfenis van die geschiedenis bloot, zoals die tegenwoordig nog overal in het landschap voor het oprapen ligt. Vijf thematische reportages voeren de lezer langs de archeologische schatten van Het Loo, de ontstaansgeschiedenis van het beroemde Paleispark, de aankoop van de buurtschappen, het bosbeheer en uiteraard ook de jacht.

Met het verhaal van Het Loo vertelt dit boek k het verhaal van de Veluwe - van de boeren en herders die het landschap vormden, de stadhouders en koningen die er jaagden, de kunstenaarskolonies, de militaire oefeningen en de opkomst van het massatoerisme - en van de veranderende maatschappelijke opvattingen over tuinkunst, bosbouw, natuurbehoud en jacht.

Voor hun onderzoek hadden de auteurs ondermeer toegang tot het Koninklijk Huisarchief. Het boek bevat uniek historisch (beeld)materiaal, schitterende natuur- en landschapsfoto's, en voor het eerst ook kaarten waarop de historische ontwikkeling van het landgoed is te volgen. Kroondomein Het Loo is geschreven in opdracht van Kroondomein en Staatsdomein Het Loo en uitgegeven door Uitgeverij Matrijs.
© Overland