Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Het erfgoed van de gemeente Ede

Samen met Archeologisch Adviesbureau RAAP en Van Meijel Adviseurs verrichtte Overland een uitgebreide cultuurhistorische inventarisatie van de gemeente Ede. Behalve een snel groeiende kern en een groot agrarisch buitengebied omvat de gemeente duizenden hectaren bos, heide en zandverstuiving op de Veluwe. In deze inventarisatie kwamen historische geografie, historische (stedenbouwkunde), archeologie en aardkunde integraal aan bod. Dat bood de mogelijkheid om tot nieuwe methoden te komen. Overland onderzocht de historische landschappen en het historisch groen van de gemeente. Het bleek mogelijk om in het agrarisch buitengebied, dat op het eerste gezicht overal lijkt verdicht met agrarische bedrijven, diverse historische landschapstypen met eigen identiteiten te onderscheiden. Dat geeft handvatten voor de bepalingen in het bestemmingsplan. Door te sturen in locaties van nieuwvestiging of in de beplanting wegen of perceelsgrenzen, kunnen oude landschappelijke contrasten worden versterkt. Bijzonder in het Veluws natuurgebied zijn de oude bossen, de stuifduinen of de kleine, soms verlaten, agrarische enclaves. Overal is de strijd af te lezen die de boeren met de natuur hebben geleverd. Het leesbaar houden van dit historische verhaal is van belang vanwege de vele tienduizenden recreanten, toeristen en Edenaren die de Veluwe bezoeken. In de stad werd voor het eerst in Nederland het prestedelijk landschap geďnventariseerd. De verkregen gegevens, de waardering en de beleidsadviezen worden gebruikt bij de nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente.

Oude agrarische enclaves te midden van onafzienbare heide horen tot de cultuurhistorische parels van de Veluwe.

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.