Jan Neefjes
Harnjesweg 37, 6706 AR Wageningen
telefoon: 06 - 28 64 17 09
Email / Route kantoor Wageningen

Hans Bleumink
De Benneken 10, 5283 TL Boxtel
telefoon: 06 - 15 50 71 40
Email
Producten
  Planvorming en
beleidsadvies


Beleidsonderzoek
en -evaluatie


Historisch-
landschappelijk onderzoek


De landschapsbiografie

Groene Burgerinitiatieven

Tekst en
communicatieadvies


Boeken en journalistiek

Workshops en excursies

Cursussen

Netwerk en
opdrachtgevers


groenschrift webdesign  

Masterplan Van Gogh Nationaal Park


Samen met landschapsarchitectenbureau West 8, onder leiding van Adriaan Geuze, presenteerde Overland in 2020 het Masterplan voor het Van Gogh Nationaal Park Brabant – schetsboek voor het landschap van de 21ste eeuw. Het Masterplan presenteert een overkoepelend verhaal voor de ontwikkeling van het eerste Nationale Park ‘nieuwe stijl’.

Masterplan
Het Masterplan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de stuurgroep en het kernteam van het Van Gogh Nationaal Park. Inmiddels hebben meer dan 50 Brabantse partijen zich achter het plan geschaard, zoals natuur- en landbouworganisaties, provincie, waterschappen, gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de recreatiesector. Op 30 maart 2020 – de geboortedag van Van Gogh – werd het Masterplan aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Precies een jaar later heeft de Minister haar steun uitgesproken voor de verdere ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park.


Stad en land
Het Van Gogh Nationaal Park onderscheidt zich nationaal en internationaal door niet alleen de karakteristieke Brabantse cultuurlandschappen en de grote verscheidenheid aan prachtige natuurgebieden te koesteren en te ontwikkelen, maar ook door nadrukkelijk de relatie tussen het natuurlijke en stedelijke landschap te versterken. Met vijf grotere steden, meer dan 1,5 miljoen inwoners en een groot aantal kennisintensieve bedrijven, is die verbinding en kwaliteitsimpuls voor de leefomgeving van groot belang voor de toekomst van het gebied. De opgaven voor het gebied zijn groot, van stikstofcrisis, klimaatverandering en energietransitie tot ruimte voor bedrijvigheid en woningbouw. Het Van Gogh Nationaal Park is bedoeld als gezamenlijk toekomstperspectief voor de regio, met nadrukkelijk ook een belangrijke plek voor duurzame landbouwbedrijven, als belangrijke drager van het landschap.


Vincent van Gogh
Het Van Gogh Nationaal Park is vernoemd naar Vincent van Gogh, die een groot deel van zijn leven in Brabant woonde en er zeker een kwart van zijn oeuvre schilderde. Veel landschappen, watermolens, pastorieën en kerktorens die in zijn kunstwerken voorkomen, zijn nog altijd aanwezig. Maar de betekenis van Van Gogh gaat verder dan het Van Gogh-erfgoed alleen. Van Goghs liefde voor de natuur en het boerenleven zijn een inspiratiebron voor de ontwikkeling van het gebied. Zijn eigengereidheid en vernieuwingsdrang vormen een kompas voor de manier waarop gebiedspartijen naar vernieuwende en onverwachte oplossingen willen zoeken. Met dit ‘kompas’ bouwen de partners samen aan het landschap van de toekomst, met Van Gogh als inspiratiebron. Niet historiserend maar op een eigentijdse manier, met innovatieve oplossingen, en inzet van hedendaagse designers, ontwerpers en kunstenaars.
Het Van Gogh Nationaal Park beslaat in de huidige opzet ongeveer een kwart van de provincie, zo’n 120.000 ha, met meer dan 30.000 ha natuurgebieden en 40 Van Gogh-erfgoedlocaties.

Overland heeft veel kennis van het Brabantse cultuurlandschap en heeft een breed netwerk binnen de (beleids)wereld van onder meer water, erfgoed, landschap, klimaatverandering, landbouw en natuur. Overland tekende voor de landschapshistorische karakterschets van het Van Gogh Nationaal Park en een groot deel van de teksten. Samen met West8, kernteam en stuurgroep stonden we aan de basis van de ontwikkeling van het concept.

Kijk voor meer informatie op www.vangoghnationaalpark.com
Lees het Masterplan op https://www.vangoghnationalpark.com/masterplan

Welkom bij Overland

Overland is het bureau van Hans Bleumink en Jan Neefjes. We adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. We verrichten cultuurhistorisch en beleidsmatig onderzoek, adviseren over communicatie en begeleiden planvorming. Resultaten daarvan geven we weer in heldere teksten voor zowel professionals als het grote publiek. We staan voor een duurzaam platteland, waar plek is voor landbouw én natuur, en waar de stem van bewoners wordt gehoord. We kennen de praktijk. We schuiven net zo gemakkelijk aan rond de vergadertafels in Den Haag als aan de keukentafel thuis.